Дунавски Умреживачи

Мрежа за учење у трећем животном добу (Network for Learning in Later Life), социјалну партиципацију и међугенерацијски дијалог дуж Дунава

ДАНЕТ је иницијатор за локалну, регионалну  и транснационалну сарадњу и образовне активности и пројекте. На тај начин мрежа, између осталог, пружа подршку спровођењу ЕУ стратегије  за подунавски регион (EU Strategy for the Danube Region – EUSDR).

ДАНЕТ промовише нове подстицаје за развој и спровођење заједничке европске политике за социјални развој, социјалну партиципацију, учење, образовање и међугенерацијски дијалог.