Међугенерацијски дијалог

Заједница разумевања, генерације, међугенерацијско учење и пракса

 

Dušana Findeisen, Slovenian Third Age Universitу, Љубљана, Словенија

ДАНЕТ се фокусира на образовање и учење у старијем добу, социјалну партиципацију и међугенерациски дијалог као и успостављање међукултуралног дијалога и сарадње. Ове области су уско повезане са активним старењем, учењем и образовањем у трећем животном добу. Учење у трећем животном добу и међугенерацијско учење представљају путеве за промену индивидуалног начина живота и подстицање активног старења  у међугенерацијској заједници. Активно старење, отворене социјалне мреже, потребе, учење и односи..

Више: прочитајте текст на енглеском