Политика деловања

Дунавска стратегија Европске комисије

Дунавски регион обухвата девет држава Европске Уније (Немачка, Аустрија, Мађарска, Чешка Република, Словачка Република, Словенија, Хрватска, Бугарска и Румунија) и пет држава које нису чланице Европске Уније (Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Украјина и Република Молдавија). Регион је суочен са неколицином изазова: животна средина (загађење вода, поплаве, климатске промене), неискоришћени потенцијал за транспорт и недостатак путева (цесте) и железнице, транспортних веза, недовољне енергетске везе, неравномеран социо-економски развој, некоординирано образовање, систем истраживања и иновација, недостатци по питању сигурности. Бољи услови и сарадња међу државама и регионима је потребна како би се одговорило изазовима.

–> Посетите страницу