Учење у старијем добу

Carmen Stadelhofer

Социјални оквир за активно старење

Муњевите промене у науци, технологији, привреди и друштву, глобализација. Континуирано образовање није луксуз, него предуслов за социјалну партиципацију. Нове технологије, нарочито Интернет, утичу на живот људи, хтели они то или не. Старији не би смели да буду привредно оштећени. Социјална инклузија је централни циљ демократског друштва у којем треба да буду створени услови за активно коришћење нових медија.

Потребно је разликовати два нивоа за дискусију:

  1. Индивидуални ниво: Старија особа – процес целоживотног старења и учења. Поимање старијих као људски капитал.
  2. Структурни ниво

 

Више: прочитајте текст на енглеском

 

Учешће у грађанском друштву

Тихомир Жиљак (Tihomirs Beitrag)

Учешће у друштву је потребно и појединаца и самом друштву. Изоловани и људи искључени из друшва не могу да испуне своје основне људске потребе и шансе. Без учешшћа појединаца, није могуће дефинисати и остварити значајне заједничке циљеве у друштву. Такође је готово немогуће успоставити равнотежу интереса и дефинисати заједничке основне вредности.

Друштву из којег су поједине социјалне групе искључене недостају његови саставни делови.

Више: прочитајте текст на енглеском