Фокус

ДАНЕТ се фокусира на:

 

  • омогућавање приступа учењу и образовању базираном на трансферу иновативне праксе и дисеминацији актулених научних сазнања и теорије
  • имплементацију и дисеминацију нових приступа и иновативних метода
  • оспособљавање универзитета и других врста образовних организација са циљем побољшања њихове понуде као и њиховог приступа понудама у областима формалног и неформалног образовања за старије и младе генерације
  • пружање основа за професионалну сарадњу на националном и интернационалном нивоу
  • подршку сениорима за њихово активно учешће у грађанском друштву у Европи, нарочито у земљама дунавског региона
  • промоцију међукултуралног дијалога у Европи, нарочито у дунавском региону, као неизоставни фактор за разумевање и међусобно поштовање
  • подршку старијим особама при укључивању њиховог знања, способности и компетенција у нове заједничке циљеве, граћанске активности и иницијативе чиме доприноси смањењу и/или решавању социјалних економских потешкоћа.
  • оспособљавање и охрабривање старијих особа и других старосних група за учешће у очувању природних ресурса
  • промоцију доступности широког спектра нових технологија грађанима Европе, нарочито старијих особа, младих, жена, особа са инвалидитетом и руралног становништва