Ко смо ми?

Асоцијација  Дунавски умреживачи за Европу (ДАНЕТ) основана је у марту 2014.

ДАНЕТ је европска непрофитна кровна асоцијација чији су чланови образовне институције и експерти којe се баве образовањем и научним истраживањима као и промоцијом истих.

ДАНЕТ је поникао из образовне мреже Дунавски умреживачи (Danube-Networkers). Ова мрежа  реaлизовала је бројне међукултуралне европске пројекте дуж Дунава и у целој Европи у периоду од 2008 год.