Сврха и циљеви

Асоцијација  Дунавски умреживачи за Европу (ДАНЕТ) основана је у марту 2014.

ДАНЕТ је европска непрофитна кровна асоцијација чији су чланови образовне институције и експерти којe се баве образовањем и научним истраживањима као и промоцијом истих.

ДАНЕТ је поникао из образовне мреже Дунавски умреживачи (DanubeNetworkers). Ова мрежа  реaлизовала је бројне међукултуралне европске пројекте дуж Дунава и у целој Европи у периоду од 2008 год.

ДАНЕТ промовише размену и сарадњу у следећим областима:

  • учење и образовање у трећем животном добу
  • социјална партиципација
  • међугенерацијски дијалог и сарадња
  • међукултурални дијалог у Европи, посебно у дунавском региону

ДАНЕТ је иницијатор за локалну, регионалну  и транснационалну сарадњу и образовне активности и пројекте. На тај начин мрежа, између осталог, пружа подршку спровођењу ЕУ стратегије за подунавски регион (EU Strategy for the Danube Region) (EUSDR).

ДАНЕТ промовише нове подстицаје за развој и спровођење заједничке европске политике за социјални развој, социјалну партиципацију, учење, образовање и међугенерацијски дијалог.