Статут

Danube Networkers for Europe (DANET) Дунавски умреживачи за Европу (ДАНЕТ) су европска кровна асоцијација чији су чланови образовне институције којe се баве подстицањем образовања и науке у областима целоживотног учења, социјалне партиципације и међугенерацијског дијалога у Европи, а посебно у дунавском региону. Својим делатностима Асоцијација подстиче процесе европских интеграција, нарочито кроз ангажман експерата за спровођење Дунавске стратегије (донета од стране Европске Уније) у области образовања.

Цео статут је доступан на енглеском овде: