Position Paper (Документ о ставу)

Evropski savez „Danube-Networkers for Europe“. Mreža za učenje u starijoj dobi, socijalnu participaciju i međugeneracijski dijalog (DANET)

Danube Networkers za Europu(DANET) je evropski savez neprofitnih obrazovnih organizacija koje se bave i promovišu obrazovanje i naučna istraživanja u oblasti učenja u kasnijoj životnoj dobi, socijalne participacije i međugeneracijskog dijaloga u Evropi, naročito u dunavskom regionu. DANET će da pruži nove podsticaje razvoju i implementaciji zajedničkih evropskih politika vezanih za učenje, aktivno starenje i integraciju, naročito stručnjacima uključenim u sprovođenje Dunavske strategije u oblasti društvenoj razvoja. To se posebno odnosi na učenje, obrazovanje, socijalnu participaciju i  međugeneracijski dijalog.

Evropski savez Dunav-Networkers za Europu (DANET) ima za cilj uključivanje građana evropskih zemalja u aktivno učestvovanje u društvenom i ekonomskom razvoju svojih zemalja sarađujući s građanima drugih zemalja kako bi se ti ciljevi mogli da ostvare u celoj Evropi. DANET će, takođe da podstiče građane Evrope da preuzmu aktivnu ulogu u sprovođenju i daljem razvoju Strategije Evropske unije za dunavski region (EUSDR). DANET će posebno da podstiče lokalne, regionalne i transnacionalne aktivnosti i projekte koji podržavaju  razvoj dunavskog regiona.

DANET-ovi ciljevi i oblasti delovanja su:

  • Za starije i mlađe evropske građane osigurati mogućnosti za učenje i opšte obrazovanje na temelju transfera inovativnih praksi i najnovijih naučnih saznanja i teorija. To će da otvori nove mogućnosti, nova znanja i veštine za učestvovanje starijih i mlađih građana u društvenom i ekonomskom razvoju svojih zemalja i Evrope te da doprinese smanjenju nejednakosti i socijalne isključenosti.
  • Omogućavanje univerzitetima i drugim obrazovnim organizacijama u Evropi da osiguraju i poboljšaju dostupnost formalnog i neformalnog obrazovanja za starije i mlađe generacije u kontekstu vizije i politike celoživotnog učenja. Poseban fokus DANET-a će biti na zemljama dunavskog regiona.
  • Postavljanje temelja za jaku profesionalnu nacionalnu i međudržavnu saradnju u oblastima učenja, obrazovanja, socijalne participacije i međugeneracijskog dijaloga.
  • Sprovođenje i diseminacija novih pristupa i inovativnih metoda u oblastima učenja, obrazovanja, društvene inkluzije i međugeneracijskog dijaloga.
  • Podsticanje i podržavanje starijih građane Evrope, naročito građana iz dunavskog regiona, da aktivno učestvuju u civilnom društvu, imajući u vidu njihove individualne potrebe, interese, želje i kompetencije kao i potrebe i mogućnosti njihovih zajednica. Sve gore navedeno biće sprovođeno u sklopu dijaloga i saradnje s mlađim generacijama.
  • Promovisanje međukulturnog okruženja i dijaloga u Evropi, naročito u dunavskom regionu kao važan izvor međusobnog razumevanja i poštovanja različitih skupina stanovništva. Kroz njihovu uključenost u međunacionalnu i međugeneracijsku saradnju, građani će doprinositi kreiranju mirne i održive evropske budućnosti.
  • Podsticanje starijih da uključe svoje znanje, veštine i kompetencije u nove, većinom kolektivne zadatke te društvene aktivnosti i akcije, doprinoseći na taj način rešavanju socijalnih i ekonomskih problema.
  • Omogućavanje i/ili podsticanje starijih i ostalih generacija da sačuvaju prirodne resurse u Europi, posebno u dunavskom regionu. To će se ostvariti kroz razvijanje svijesti o okolišu i podržavanjem  djelovanja čiji je cilj održivost okoliša te socijalna i ekonomska održivost.
  • Promovisanje pristupa širokom spektru novih tehnologija za građane Evrope, naročito starije osobe, mlađe ljude, žene, osobe s invaliditetom i uopšte ljude koji žive u ruralnim krajevima. Takođe, DANET će kroz treninge obrazovne, istraživačke i konsultantske aktivnosti podstaći i omogućiti društveno odgovorno i društveno angažirano korišćenje novih tehnologija za sve generacije. Na taj način DANET će promovisati jačanje zajednica.

DANET će biti uključen u područja obrazovanja, obrazovanja odraslih, kulture, socijalne zaštite, životne sredine i sporta, uzimajući u obzir individualne potrebe te potrebe zajednice u našem društvu temeljenom na znanju i starenju. Kroz te aktivnosti, DANET će da upučuje na demografske i druge društvene promjene s posednim fokusom na brze promene u nauci i tehnologiji. Primeri dobre prakse će biti promovisani i razmjenjivani.

Kroz uključivanje kvalifikovanih facilitatora i multiplikatora iz oblasti opšteg kontinuiranog obrazovanja, DANET će oblikovati i promovisati napredne i inovativne pristupe i metode učenja utemeljene na korišćenju novih tehnologija za starije i uopšteno za sve generacije. Pristupi i metode kao i programi biće prilagođeni ili kreirani tako da zadovolje specifične potrebe ciljnih grupa.

Lični kontakti su ključni  za razvijanje DANET-ovih aktivnosti. Zajednički projekti, konferencije, seminari i obrazovna događanja čine bazu za saradnju članova i za DANET-ovu kooperaciju s kreatorima politika, pružaocima obrazovnih usluga, organizacijama civilnog društva i preduzećima.

Kako bi se osigurala diseminacija informacija, komunikacija i kooperacija, biće pokrenuta web stranica, interaktivna platforma za učenje kao i internet časopis.

Engleski i nemački će biti DANET-ovi službeni jezici, a prevod na nacionalne jezike će se osigurati kad god je to moguće.

Danube-Networkers for Europe će delovati u pravcu stvaranja Zajedničke evropske kuće.

 

—————————————————————————————————————–

Pozadina osnivanja saveza

 

Godine 2008, Zentrum  für  Allgemeine  Wissenschaftliche Weiterbildung, ZAWiW  (Centar za opšte naučno kontinuirano obrazovanje) Univerziteta u Ulmu inicirao je saradnju između obrazovnih ustanova te društvenih i kulturnih ustanova u dunavskom regionu. Od 1995 ZAWiW je stekao relevantno iskustvo unutar neformalne evropske mreže Učenje u kasnijoj životnoj dobi (Learning in Later Life“ (LiLL, www.lill-online.de).

Kao rezultat toga, osnovana je neformalna mreža Danube  Networkers za zadatkom promovisanja obrazovanja starijih te aktivnog društvenog učestvovanja u međugeneracijskom kontekstu u dunavskom regionu. Brojni univerziteti kao i nevladine organizacije iz 10 podunavskih zemalja iz oblasti obrazovanja, kulture, socijalnih politika i životne sredin uključile su se u mrežu. (www.danube-networkers.eu).  Paralelno s razvojem naprednih struktura osposobljavanja za starije i mlađe osobe, grupe partnerskih organizacija iz 5-6 podunavskih zemalja, kreirale su i implementirale transnacionalne projekte, uključivši velike grupe seniora iz različitih podunavskih zemalja.

Kao rezultat toga,razvili su se brojni kontakti i oblici saradnje. Postepeno se još veći broj organizacija uključio u kreiranje  i implementaciju konferencija, radionica za sticanje novih veeština i izdavanje publikacija na temu korišćenja Interneta te interaktivnih aplikacija.

Rezultati i učinci ovih aktivnosti su predstavljeni na web stranicama projekata, na www.danube-networkers.eu/project overview.html.

Osnivanjem  evropskog saveza „Danube-Networkers for Europe (DANET) e.V.“, mreže za učenje u starijoj dobi, socijalnu participaciju i međugeneracijski dijalog (DANET)  koristiće se mogućnosti za transnacionalnu saradnju s partnerskim organizacijama u dunavskom regionu i uopšte unutar Europe. U ovom kontekstu i sa pomenutom svrhom, značajnu ulogu će imati opšta nauka utemeljena na naprednom obrazovanju i istraživanju.

 

Obrazloženje- socijalna i politička pozadina osnivanja

Dunav je jedina velika reka u Evropi koja teče od zapada prema istoku. Njegovih 2857 km su osa između Srednje i Jugoistočne Evrope, povezujući 10 susednih evropskih zemalja, od kojih je Hrvatska nedavno postala članica Evropske unije, a Srbija i Crna Gora su zemlje kandidatkinje. 115 miliona ljudi živi u zemljama uz Dunav, ujedinjen i milenijima zajedničke istorije i velikim kulturnim bogatstvom.

U kontekstu proširenja Evropske unije sa trenutnih 28 članica, zemlje Evropske unije stvorile su koncept tzv “makroregije” – evropske makroregije treba da se povežu i da budu podsticane putem opsežnog programa razvoja koji se temelji na njihovom geopolitičkom položaju i zajedničkim istorijskim, kulturnim i gospodarskim osnovama, kao i na njihovim ekološkim izazovima. U 2009. godini Evropski odbor donio je prvu makrostrategiju:  EU-strategiju za područje Baltičkog mora.

 

2010. godine, Opšta uprava za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije pokrenula je misiju koja je imala za cilj ojačati saradnju 14 zemalja dunavskog regiona (2010. godine to bilo 8, a danas 9 zemalja Evropske unije: Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska,Hrvatska, Rumunija, Bugarska, Češka, Slovenija i 5 zemalja izvan EU: Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Ukrajina i Moldavija) u područjima prometne infrastrukture, mobilnosti, životne sredine, društveno-ekonomskog razvoja i sigurnosti. 5 međunarodnih konferencija i javnih rasprava omogućilo je predstavnicima niza relevantnih institucija i udruženja da budu deo tog procesa. http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm.
ZAWiW je predstavljao “Danube Networkers” na svim konferencijama i napisao kao odgovor na javni Poziv za prijavu izjavu “Programi celoživotnog učenja za starije kao društvena nužnost u dunavskomj regionu”. Ovu izjavu je potpisalo 60 kulturnih ustanova i ustanova za obrazovanje odraslih, kao i druge institucije iz 9 zemalja Podunavlja (izjava¸Danube Networkers: www.danube-networkers-2008.eu/statement-2010.html).
Njegova je svrha uključiti posebno starije osobe i njihove stečene kompetencije (posao, porodica i društvo) u osmišljavanju zadataka koje treba provesti u budućim aktivnostima u dunavskom regionu. U isto vreme, ZAWiW je predao predlog projekta: Celoživotno učenje i korišćenje ICT-a, naročito e-učenja, na univerzitetskom nivou za podsticanje društvene participacije starijih odraslih osoba u dunavskoj oblasti.

 

Preduslovi:
Evropsko udruženje The European Association „Danube-Networkers for Europe“, mreža za učenje u starijoj dobi, socijalnu participaciju i međugeneracijski dijalog (DANET)” ima za cilj podsticanje strukturnih metoda i programskih aktivnosti ne samo u pojedinim nacionalnim kontekstima, nego i na evropskom nivou, zahtevajući angažman svih organizacija članica mreže. To dalje zahteva stabilna finansijska sredstva, podršku političara i velikog broja građana koji su se spremni da se pridruže u naporima za zajednički dunavski region. Značajnu podršku treba da osiguraju države članice i njihove organizacije ali, kako bi se uspostavila delotvorna i održiva infrastruktura, dvogodišnja start-up podrška je ključna: Kancelarija zadužen za unutrašnju i spoljnu koordinaciju transnacionalnih  inicijativa, virtualne komunikacijske metode (web stranica, Dunav-Networkers časopis) te sastanci ključnih odgovornih osoba treba da budu finansijski podržani.